Kupując jabłka z Grupy "GÓR-SAD" mają Państwo pewność,
że podjęliśmy wszelkie starania, aby dostarczyć naszym
klientom jabłka smaczne i najwyższej jakości.

Grupa "GÓR-SAD" powstała w 2009 roku.
Pięć lat później Grupa ukończyła inwestycje, dzięki którym
powiększyła swoją infrastrukturę o nowoczesny obiekt
przechowalniczy, wyposażony w chłodnie ULO (Ultra Low Oxygen),
profesjonalną linię sortowniczą i środki transportu.
W wyniku przeprowadzonych inwestycji, z końcem 2014 roku Grupa
została uznana za organizację producentów owoców.

Nowoczesna linia sortująca

Nasze owoce są myte i sortowane według wielkości, koloru i wagi. Następnie pakujemy je i dostarczamy do odbiorcy.

1. Mycie owoców
2. Sortowanie
3. Pakowanie

Przechowywanie owoców

Zebrane owoce są przechowywane
w hermetycznych komorach chłodniczych, w temperaturze 1˚C,
w kontrolowanej atmosferze o zawartości 1% tlenu, dzięki czemu
ich proces dojrzewania jest zahamowany.

Certyfikaty

Gospodarstwa należące do Grupy już od wielu lat posiadają certyfikat Integrowanej Produkcji. Na dowód utrzymywania najwyższej jakości,
w 2014 roku Grupa uzyskała certyfikat Global GAP.

top